Roadshow

Roadshow s názvem „Dny bez bariér“ je naprosto ojedinělý projekt, který potírá bariéry mezi světem zdravých a zdravotně postižených. Buduje v dnešní době tolik potřebný pocit občanské sounáležitosti. A to oboustranně.

  KAM SE PODÍVÁME  
   

Brno (Jihomoravský kraj)

Termín bude upřesněn

Jihlava (kraj Vysočina)

Termín bude upřesněn

České Budějovice (Jihočeský kraj)

Termín bude upřesněn

Vídeň (Dolní Rakousy)

Termín bude upřesněn

Linz (Horní Rakousy)

Termín bude upřesněn

  ROADSHOW - PROGRAM  
   

Roadshow dává handicapovaným najevo, že mají ve světě zdravých plnohodnotné místo, že jsou respektováni a přijímáni takoví, jací jsou. A handicapovaní naopak dávají možnost nahlédnout do svého světa takovou formou, která širokou veřejnost a zúčastněné baví.

Po všech zmíněných regionem uspořádáme program na náměstích krajských měst, který bude spočívat v prezentaci sportovních a pohybových aktivit handicapovaných, a to v následující struktuře:

Edukace

- konference za účasti zástupců municipality, odborné veřejnosti, školských a sociálních zařízení, organizací a sportovních klubů,
- besedy s žáky běžných typů škol za účasti sportovců se zdravotním postižením.

Interakce

- workshop v podobě venkovní akce v místech s přirozenou koncentrací lidínáměstí krajských měst. Prostranství vybavené ozvučeným pódiem, stany pro jednotlivé partnery, hrací plocha. Osloveny budou všechny organizace a kluby zabývající se sportem handicapované mládeže nebo jejich podporou (představeny budou i sporty či aktivity, které zatím nejsou v daném regionu zastoupeny). Na místě jim budou vytvořeny vhodné podmínky pro vlastní prezentaci a ukázku daného sportu, své činnosti. Veřejnost bude vyzývána k zapojení se do nabízených aktivit, například do soubojů handicapovaní vs. zdraví. Akce umožní handicapovaným vyzkoušet si nové sporty. Pro kluby bude možností náboru a výměny zkušeností.

Zábava

- se bude prolínat celým programem našich akcí. Benefiční koncert pak bude vyvrcholením a závěrem návštěvy v daném regionu. Zapojíme také osobnosti municipality, které si budou moci zažít „den na invalidním vozíku“ v regionu, který spravují.