Roadshow

Roadshow s názvem „Dny bez bariér“ je naprosto ojedinělý projekt, který potírá bariéry mezi světem zdravých a zdravotně postižených. Buduje v dnešní době tolik potřebný pocit občanské sounáležitosti. A to oboustranně.

  KAM SE PODÍVÁME  
   

Linec (Horní Rakousy)

3. 7. 2021

Groß-Enzersdorf (Dolní Rakousy)

17. 9. 2021


Brno (Jihomoravský kraj)

23. - 24. 6. 2022

Jihlava (kraj Vysočina)

Termín bude upřesněn

Lipno nad Vltavou (Jihočeský kraj)

Termín bude upřesněn

  ROADSHOW - PROGRAM  
   

Roadshow dává handicapovaným najevo, že mají ve světě zdravých plnohodnotné místo, že jsou respektováni a přijímáni takoví, jací jsou. A handicapovaní naopak dávají možnost nahlédnout do svého světa takovou formou, která širokou veřejnost a zúčastněné baví.

Po všech zmíněných regionem uspořádáme program na náměstích krajských měst, který bude spočívat v prezentaci sportovních a pohybových aktivit handicapovaných, a to v následující struktuře:

Edukace

- konference za účasti zástupců municipality, odborné veřejnosti, školských a sociálních zařízení, organizací a sportovních klubů,
- besedy s žáky běžných typů škol za účasti sportovců se zdravotním postižením.

Interakce

- workshop v podobě venkovní akce v místech s přirozenou koncentrací lidínáměstí krajských měst. Prostranství vybavené ozvučeným pódiem, stany pro jednotlivé partnery, hrací plocha. Osloveny budou všechny organizace a kluby zabývající se sportem handicapované mládeže nebo jejich podporou (představeny budou i sporty či aktivity, které zatím nejsou v daném regionu zastoupeny). Na místě jim budou vytvořeny vhodné podmínky pro vlastní prezentaci a ukázku daného sportu, své činnosti. Veřejnost bude vyzývána k zapojení se do nabízených aktivit, například do soubojů handicapovaní vs. zdraví. Akce umožní handicapovaným vyzkoušet si nové sporty. Pro kluby bude možností náboru a výměny zkušeností.

Zábava

- se bude prolínat celým programem našich akcí. Benefiční koncert pak bude vyvrcholením a závěrem návštěvy v daném regionu. Zapojíme také osobnosti municipality, které si budou moci zažít „den na invalidním vozíku“ v regionu, který spravují.