Aktivity projektu Dny bez bariér

Zimní hry 

Zimní Česko-rakouské hry handicapované mládeže Emil Open.

Prostřednictvím projektu budou financovány dva ročníky zimní obdoby letních her Emil Open. 


Roadshow

Cílem roadshow je představení sportovních a pohybových aktivit handicapovaných sportovců formou edukace, zábavy a interakce v krajských městěch jednotlivých regionů:

  • Brno (Jihomoravský kraj)
  • České Budějovice (Jihočeský kraj)
  • Jihlava (kraj Vysočina)

  • Vídeň (Dolní Rakousy)

  • Linz (Horní Rakousy)


Půjčovna

V každém regionu, kde proběhne roadshow, za sebou zanecháme „stopu“ v podobě zřízení a vybavení půjčovny sportovního potřeb a pomůcek. Nákupu bude předcházet analýza potřeb daného regionu.


Databáze

Cílem této části projektu Dny bez bariér je vytvoření databáze sportovních klubů, organizací, sportovního vyžití a sportovišť, která bude mapovat nabídku v daných regionech.